Vrijstelling van bedrijfsvoorheffing
Intro

Hebt u talenten in dienst om de kennis van uw onderneming te vergroten?

Sinds 2003 bestaat er in België een programma waarbij organisaties die onderzoekers tewerkstellen gedeeltelijk vrijgesteld zijn van het doorstorten van bedrijfsvoorheffing. De bedrijfsvoorheffing is het deel van het brutoloon dat door de werkgever ingehouden wordt als voorschot op de personenbelasting. Deze maatregel biedt bedrijven de mogelijkheid om tot 80% van de bedrijfsvoorheffing van personeel dat betrokken is bij innovatieve projecten of bij O&O niet door te storten aan de belastingadministratie en vrij aan te wenden.

De definitie van onderzoek en ontwikkeling is gebaseerd op het Frascati-handboek (OESO) en omvat zowel fundamenteel en industrieel onderzoek als experimentele ontwikkeling.

We twijfelen niet aan de resultaten van onze begeleiding en dus passen wij het “no cure, no pay”-principe toe op onze vergoeding.

Toegevoegde waarde voor uw bedrijf

MoneyOak beschikt over wetenschappelijke knowhow en onderhoudt solide relaties met de betrokken administraties (FOD Financiën, POD wetenschappelijk onderzoek, …). Daarom kunt u op ons rekenen om:

  • het fundamenteel en industrieel onderzoek en de experimentele ontwikkeling in uw organisatie correct te omschrijven,
  • dossiers op te stellen (technische dossiers samenstellen, timesheets behandelen enz.),
  • de relatie met de belastingadministratie en uw partners (Belspo, sociale secretariaten enz.) te beveiligen en te beheren,
  • toepassingsdomeinen voor de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing te bepalen en te optimaliseren
  • u bij te staan bij een belastingcontrole.

Onze wetenschappers en fiscalisten helpen u bij het gehele traject

Van het bepalen van de projecten die in aanmerking komen tot de toekenning van de terugbetaling. Dat is uw garantie voor een gefundeerde benadering met optimale resultaten.
MoneyOak helpt uw bedrijf om te groeien, zich te ontwikkelen. Om de troeven die bijdragen aan de uitstraling van uw bedrijf in de kijker te plaatsen. Om te investeren in de toekomst.
Contact
Louizalaan 523

1050 Brussel

contact@moneyoak.com

+32 2 318 67 13

Follow us
Copyright © 2019 • MoneyOak • All rights reserved