Vrijstelling van bedrijfsvoorheffing

Dispense de précompte professionnel

Sinds 2003 bestaat er in België een programma waarbij organisaties die onderzoekers tewerkstellen gedeeltelijk vrijgesteld zijn van het doorstorten van bedrijfsvoorheffing. Deze maatregel biedt bedrijven de mogelijkheid om tot 80% van de bedrijfsvoorheffing die ze aan de bron inhouden op de lonen van personeel dat betrokken is bij innovatieprojecten en bij onderzoek en ontwikkeling niet door te storten aan de belastingadministratie.
De definitie van onderzoek en ontwikkeling is gebaseerd op het Frascati-handboek (OESO) en omvat zowel fundamenteel en industrieel onderzoek als experimentele ontwikkeling. We twijfelen niet aan de resultaten van onze begeleiding en dus passen wij het “no cure, no pay”-principe toe op onze vergoeding.

Toegevoegde waarde voor uw bedrijf

Dispense de précompte professionnel

MoneyOak beschikt over wetenschappelijke knowhow en onderhoudt solide relaties met de betrokken administraties (FOD Financiën, FOD wetenschappelijk onderzoek, …). Daarom kunt u op ons rekenen om:
het fundamenteel en industrieel onderzoek en de experimentele ontwikkeling in uw organisatie correct te omschrijven,
dossiers op te stellen (technische dossiers samenstellen, timesheets behandelen enz.),
–  de relatie met de belastingadministratie  en uw partners (Belspo, sociale secretariaten enz.) te beveiligen en te beheren,
– toepassingsdomeinen voor de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing te bepalen en te optimaliseren
– u bij te staan bij een belastingcontrole.

Onze wetenschappers en fiscalisten helpen u bij het gehele traject: van het bepalen  van de projecten die in aanmerking komen tot de toekenning van de terugbetaling. Dat is uw garantie voor een gefundeerde benadering met optimale resultaten.