Vrijstelling van bedrijfsvoorheffing

Dispense de précompte professionnel

Sinds 2003 loopt in België een programma waarbij organisaties die onderzoekers tewerkstellen gedeeltelijk vrijgesteld zijn van het doorstorten van bedrijfsvoorheffing. Deze maatregel biedt bedrijven de mogelijkheid om tot 80% van de bedrijfsvoorheffing die zij aan de bron inhouden op de lonen van personeel dat betrokken is bij innovatieprojecten en bij onderzoek & ontwikkeling niet door te storten aan de belastingadministratie.
De definitie van onderzoek en ontwikkeling steunt op de Frascati Manual (OESO) en omvat zowel fundamenteel en industrieel onderzoek als experimentele ontwikkeling.Wij twijfelen niet aan de resultaten en dus passen wij het “no cure, no pay”-principe toe.

Toegevoegde waarde voor uw bedrijf

Dispense de précompte professionnel

MoneyOak beschikt over wetenschappelijke knowhow en onderhoudt solide relaties met de betrokken administraties (FOD Financiën, FOD wetenschappelijk onderzoek, …). Daarom kunt u op ons rekenen om:
het fundamenteel en industrieel onderzoek en de experimentele ontwikkeling in uw organisatie correct te omschrijven,
dossiers op te stellen (technische dossiers samenstellen, timesheets behandelen enz.),
de relatie met de belastingadministratie  en uw partners (Belspo, sociale secretariaten enz.) te beveiligen en te beheren,
toepassingsdomeinen voor de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing in te voeren en te optimaliseren,
– u bij te staan bij een belastingcontrole.

Onze wetenschappers en fiscalisten helpen u bij het hele traject, vanaf het opsporen van projecten die in aanmerking komen tot de toekenning van terugbetalingen. Dit is uw waarborg voor een optimale aanpak met zo goed mogelijke resultaten.