Procurement

Optimisation procurement

MoneyOak heeft een methodologie ontwikkeld om nog meer besparingen te identificeren en te realiseren. Ons team optimaliseert uw indirecte aankopen. Daarvoor gebruikt het tools zoals de analyse van ruwe gegevens en benchmarking. U kunt ons in dit domein opdrachten toevertrouwen van onderhandelingen met uw leveranciers tot de implementatie van de besparingen. Wij helpen u om waarde te creëren voor uw bedrijf op korte, middellange en lange termijn. We twijfelen niet aan de resultaten en dus passen we het “no cure, no pay”-principe toe op onze vergoeding.

Toegevoegde waarde voor uw bedrijf

Procurement optimisation

De analisten van MoneyOak helpen u verborgen besparingen op te sporen, bij uw directe en indirecte aankopen. U hebt daarbij altijd het laatste woord. MoneyOak streeft naar langetermijnrelaties, zowel met de klanten als met bestaande en potentiële leveranciers om kwaliteitsverbetering te combineren met besparingen.

Onze analisten helpen u van bij de identificatie van kostenposten tot het uitvoeren van de aanbevelingen. Onze experts zien erop toe dat uw bedrijf maximaal profiteert van onze methodologie om uw inkoopproces te optimaliseren.