Aftrek voor innovatie-inkomsten

Déduction pour revenus d'innovation

Ontwikkelt uw bedrijf innoverende projecten of programma’s? Beschikt u over een octrooi of software die beschermd is door auteursrecht? In dat geval geniet u een bijzonder interessante Belgische fiscale maatregel: de aftrek voor innovatie-inkomsten (Innovation Income Deduction).
In 2017 verving België de aftrek voor octrooi-inkomsten (PID) door de aftrek voor innovatie-inkomsten (IID). Een belangrijke nieuwigheid in deze laatste maatregel is de toevoeging van auteursrechtelijk beschermde innoverende software.
De IID verkleint de belastbare grondslag van de vennootschapsbelasting. Het bedrag kan oplopen tot 85% van de netto-inkomsten uit intellectuele eigendomsrechten die in aanmerking komen, zoals octrooien of auteursrechtelijk beschermde software. MoneyOak gaat na of specifieke intellectuele eigendomsrechten in aanmerking komen en bevestigt dit.

De meerwaarden voor uw bedrijf

Id

Wij begeleiden u bij de hele procedure voor het verkrijgen van deze aftrek voor innovatie-inkomsten (IID):

Berekening van de bruto- en netto-inkomsten die kunnen worden toegewezen aan intellectuele rechten die in aanmerking komen.
Bijstand bij tracking & tracing van de elementen die tot de aftrek leiden in de interne boekhouding van de organisatie
Indiening van een aanvraag tot voorafgaande beslissing bij de belastingadministratie en onderhandelingen over een gunstig resultaat.

Wij twijfelen niet aan de resultaten en dus passen wij het “no cure, no pay”-principe toe op onze vergoeding.

Onze wetenschappers en fiscalisten helpen u bij het hele traject, vanaf het opsporen van de eigendomsrechten die in aanmerking komen tot de toekenning van de verlaagde vennootschapsbelasting. Onze experts kijken erop toe dat uw bedrijf optimaal gebruik maakt van de aftrek voor innovatie-inkomsten.