MO picture

Vrijstelling van bedrijfsvoorheffing

Dispense de précompte professionnel

Met deze maatregel geniet uw bedrijf gedeeltelijke vrijstelling van het storten van bedrijfsvoorheffing. Dit betekent in de praktijk tot 80% vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor werknemers die deelnemen aan innoverende projecten of zich bezighouden met onderzoek & ontwikkeling. Bedrijfsvoorheffing is een vorm van personenbelasting die aan de bron door de werkgever wordt ingehouden en doorgestort aan de belastingadministratie.

Onze wetenschappers en fiscalisten helpen u bij het gehele traject: van het bepalen van de projecten die in aanmerking komen tot de toekenning van de terugbetaling.

Aftrek voor innovatie-inkomsten

Ontwikkelt uw bedrijf innoverende projecten of programma’s? Beschikt u over een octrooi of een computerprogramma dat beschermd wordt door auteursrechten? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een bijzonder interessante Belgische fiscale maatregel: de aftrek voor innovatie-inkomsten (Innovation Income Deduction).

Onze wetenschappers en fiscalisten zorgen ervoor dat uw bedrijf optimaal profiteert van de aftrek voor innovatie-inkomsten.

Déduction pour revenus d'innovation

Procurement-optimalisatie

Optimisation procurement

MoneyOak heeft een methodologie ontwikkeld om nog meer besparingen te identificeren en te realiseren. Ons team optimaliseert uw indirecte aankopen. Daarvoor gebruikt het tools zoals de analyse van ruwe gegevens en benchmarking. U kunt ons in dit domein veel taken toevertrouwen, van onderhandelen met uw leveranciers tot de implementatie van de besparingen. Wij helpen u om waarde te creëren voor uw bedrijf op korte, middellange en lange termijn. We twijfelen niet aan de resultaten en dus passen we het “no cure, no pay”-principe toe op onze vergoeding.

Onze analisten helpen u van bij de identificatie van kostenposten tot het uitvoeren van de aanbevelingen. Onze experts zien erop toe dat uw bedrijf maximaal profiteert van onze methodologie om uw inkoopproces te optimaliseren.

GROW YOUR GREATNESS.

MoneyOak helpt uw bedrijf om te groeien, zich te ontwikkelen. Om de troeven die bijdragen aan de uitstraling van uw bedrijf in de kijker te plaatsen. Om te investeren in de toekomst.