Knowledge Center

Wat als uw software een belastingverlaging kon genieten?

De aftrek voor innovatie-inkomsten (AII) heeft ook het pad geëffend voor andere intellectuele-eigendomsrechten. Dat is een zegen voor auteursrechtelijk beschermde computerprogramma’s. Vervolgens moet nog worden vastgesteld – en bewezen – dat uw software in aanmerking komt voor de AII. Een woordje uitleg.

Het is geen geheim dat de intensiteit van onderzoek en ontwikkeling (O&O) een belangrijke aanjager is van economische prestaties. Daarom moeten bedrijven meer dan ooit inzetten op innovatie. Steeds meer innoveren … Maar deze motor heeft brandstof nodig: investeringen. Een financiële inspanning die in België wordt aangemoedigd, met name door een vrij voordelig fiscaal regime. Een van de belangrijkste fiscale incentives? De aftrek voor innovatie-inkomsten (genaamd AII of IDD, wat staat voor ‘innovation income deduction’). Een must-have regime voor bedrijven van elke omvang en in alle sectoren, zolang het maar wordt gebruikt en optimaal wordt ingezet.

Een niche die zeker software ten goede komt
De AII, die geleidelijk aan de aftrek voor octrooi-inkomsten (AOI) vervangt, biedt een belastingvermindering van 85% op winsten afkomstig van intellectuele-eigendomsrechten (IE). Dat wil zeggen dat dit onder bepaalde optimale omstandigheden kan leiden tot een effectief belastingtarief van 5,1% … De aantrekkelijkheid ervan is des te groter omdat het toepassingsgebied niet beperkt is tot octrooien: andere IE-rechten komen nu ook in aanmerking. Met name computerprogramma’s die door het auteursrecht worden beschermd. Het doel ligt voor de hand: de ontwikkeling van software met een hoge toegevoegde waarde in België stimuleren. In realiteit? Veel bedrijfsleiders hebben het licht al gezien, omdat bijna de helft van de rulings (voorafgaande beslissingen in fiscale zaken) in verband met de AII betrekking hebben op software-inkomsten. Ondanks de cijfers van de fiscus is het potentieel voor veel bedrijven nog steeds onbenut …

Komt mijn software in aanmerking voor de AII?
Dit is de eerste vraag die we ons moeten stellen … Hoeveel bedrijven weten zelfs niet dat ze innovatieve software hebben waarvoor ze de AII kunnen genieten? De software die binnen uw bedrijf wordt gebruikt en die een bron van intellectuele eigendom en winst is, kan dus in aanmerking komen voor de AII. Er moet aan twee cumulatieve voorwaarden worden voldaan, maar u moet ook in staat zijn om dit te rechtvaardigen. Vergeet ook niet dat u eigenaar (mede-eigenaar, vruchtgebruiker of houder van een licentie of gebruiksrechten) van het IE-recht moet zijn, ongeacht of deze intern werd ontwikkeld of extern werd aangekocht. Maar laten we, voordat we deze twee belangrijke voorwaarden in detail analyseren, eens kijken naar het begrip ‘computerprogramma’ zoals dat in de regelgeving wordt omschreven.

Nieuwe software, maar niet enkel dat
Laten we het geval van een start-up nemen die een winstgevend softwarepakket ontwikkelt en op de markt brengt. De start-up kan de AII gebruiken om zijn belastingdruk te verlagen. Maar deze regeling beperkt zich niet tot uitvindingen. Beeld u bijvoorbeeld in dat uw software om de twee of drie jaar moet worden bijgewerkt om bij te blijven met de technologie of om te voldoen aan de toenemende eisen op het gebied van cybersecurity. Misschien wilt u wel een mobiele versie van uw applicatie ontwikkelen of een belangrijke functie voor uw klanten toevoegen. IT-’nieuwigheden’ komen ook in aanmerking voor de AII … Wat betekent dit? Er wordt ook rekening gehouden met een krachtigere versie, de uitbreiding, actualisering of wijziging van een bestaand systeem, voor zover dat het niet gaat over een routinematige of ondersteunende operatie. Uiteraard op voorwaarde dat uw project voldoet aan de vereisten die in de regelgeving zijn opgenomen.

Er zijn twee belangrijke voorwaarden:

  1. Geen inkomsten gegenereerd voor 1 juli 2016. De timing is cruciaal, maar in de praktijk is het niet altijd eenvoudig om hieraan te voldoen … en soms heeft u de nodige ‘creativiteit’ nodig. Als uw computerprogramma voor (of precies op) die datum werd ontwikkeld, hoe weet u dan welke inkomsten u moet boeken? Je zou ook kunnen kijken naar de updates en stellen dat de software om de drie jaar een grote upgrade nodig heeft. De inkomsten die worden gegenereerd vanaf deze ‘evolutie’ (na halverwege 2016) kunnen in aanmerking komen voor de AII.In ieder geval zal de belastingadministratie u vragen om uw timing en uw methodologie zorgvuldig aan te tonen, dus ga niet onvoorbereid tewerk.
  2. Beschermd door de auteursrechten. Wat betekent dit? Uw software is origineel. Innovatief. Met andere woorden? De software – bepaalde ontwikkelingsfasen, belangrijke updates, een afgeleide versie van de hoofdversie enz. – moet het resultaat zijn van een O&O-project of -programma. Dat is duidelijk, maar dan moet u dit alles nog kunnen aantonen …

Het ‘O&O’-karakter van uw software aantonen
Als u een subsidie heeft aangevraagd inzake bedrijfsvoorheffing, dan heeft u een bindend advies moeten vragen aan BELSPO (The Belgian Federal Science Policy Office). Goed nieuws: dit document kan dienen voor de AII. Is dat niet het geval? Dan moeten we een andere manier vinden om deze vraag op te lossen. U kunt dan een beroep doen op de Frascati-handleiding van de OESO. Al meer dan een halve eeuw legt deze de basis voor een gemeenschappelijke taal die O&O omschrijft, en is het een onmisbare referentie geworden. De definitie die daarin aan O&O wordt gegeven, heeft bovendien de grondslag gelegd voor de meeste nationale wetteksten. Zonder in detail te treden, kunt u de vijf criteria raadplegen die het O&O-veld afbakenen om te zien of uw software in aanmerking komt voor de AII.

De vijf O&O-criteria:

  1. Innovatie: de activiteit moet gericht zijn op nieuwe ontdekkingen (resultaten, methoden, technieken, modellen enz.).
  2. Creativiteit: ze moet gebaseerd zijn op originele en niet voor de hand liggende begrippen en aannames.
  3. Onzekerheid: het eindresultaat ervan moet vrij onzeker zijn.
  4. Systematisch: de activiteit moet eveneens gepland en begroot zijn.
  5. Overdraagbaar en/of reproduceerbaar: tot slot moet de activiteit leiden tot resultaten die kunnen worden gereproduceerd of overgedragen.

Is de mening van BELSPO verplicht?
In theorie bent u niet verplicht om een bindend advies te vragen aan de BELSPO. In tegenstelling tot andere intellectuele-eigendomsrechten hoeft software niet te worden geregistreerd. Maar in de praktijk is dit wel heel anders. Indien u immers een ruling wenst te bekomen (van de Dienst Voorafgaande Beslissingen van de FOD Financiën) over uw AII-benadering, moet u de facto een bindend advies van de BELSPO kunnen voorleggen. De rulingaanvraag is dus uw vangnet. Met andere woorden zijn deze twee procedures, de ene wetenschappelijk en de andere fiscaal, onlosmakelijk met elkaar verbonden en onmisbaar om u in te dekken en u te beschermen tegen een eventuele reactie van de fiscus.

Eindbestemming? Niet helemaal
Als aan deze voorwaarden is voldaan, bent u nog niet helemaal rond. De berekening van de AII blijft immers een van de struikelblokken van het regime. De interpretatie is niet altijd duidelijk, en het is technische materie. Zo moet u onder andere de innovatie-inkomsten en R&D-uitgaven met betrekking tot uw software bepalen. Ook de berekening van de nexus ratio mag u niet vergeten. Tot slot moet dit alles naar behoren worden vastgelegd en gemotiveerd om uw rulingaanvraag in te dienen, maar ook om problemen achteraf te voorkomen. U moet dus een reeks bewijsstukken ter beschikking houden van de administratie. Net zoals andere fiscale niches is het principe van de AII niet buitengewoon ingewikkeld, maar de toepassing ervan vereist specifieke expertise, wetenschappelijke kennis en financieel en juridisch-fiscaal inzicht. Die weg legt u best af in goed gezelschap!

Our scientists and tax specialists will assist you all the way

From identifying eligible projects, right through to obtaining reductions in corporation tax. Our experts will also ensure that your business optimises its Innovation Income Deductions.

De fiscale aftrek voor innovatie-inkomsten (AII)

De fiscale aftrek voor innovatie-inkomsten (AII)

De aftrek voor octrooi-inkomsten (AOI) was jarenlang de referentie op het vlak van fiscale incentives voor innovatie. Voortaan hebben we het over de aftrek voor innovatie-inkomsten (AII). En die AII omvat heel wat nieuwigheden waarvan u op de hoogte moet zijn om...

read more
Wacht niet langer en bouw nu aan uw toekomst

Wacht niet langer en bouw nu aan uw toekomst

Hoe kunt u uw kansen op een rooskleurige toekomst vergroten? Ongetwijfeld door uw situatie met betrekking tot innovatie en R&D ten volle te benutten. Maar elke situatie is anders en vereist dus een specifieke benadering en expertise. Ga dit avontuur daarom niet...

read more
Voorziet België fiscale incentives voor innovatie?

Voorziet België fiscale incentives voor innovatie?

België blijft een van de meest genereuze landen op het vlak van R&D. Voorbeelden van die incentives zijn de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers (GVB) en de aftrek voor innovatie-inkomsten (AII). Het geld ligt...

read more

Our scientists and tax specialists will assist you all the way

From identifying eligible projects, right through to obtaining reductions in corporation tax. Our experts will also ensure that your business optimises its Innovation Income Deductions.