Knowledge Center

Ruling: de manier om de voordelen van de AII veilig te stellen

De aftrek voor innovatie-inkomsten (AII) kent een groot succes. Het is een fiscaal voordeel dat u niet mag laten liggen. Maar dan moet u wel uw huiswerk maken – berekeningen en methodologie – om te vermijden dat u van de fiscus het deksel op de neus krijgt! Hoe? Door een bindende overeenkomst (een ruling of voorafgaande beslissing) te verkrijgen van de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) van de FOD Financiën. Volg de gids …

Rulings voor de AII? Dit gebeurt steeds vaker! Het aantal prefilings – d.w.z. voorlopige aanvragen – is in 2019 namelijk geëxplodeerd van 129 (in 2018) tot 202 aanvragen. Het is de administratie die dit heeft opgenomen in het laatste jaarverslag van de DVB. Die trend trekt zich door voor de genomen beslissingen, van 43 in 2017 tot 107 in 2019. Cijfers die de groeiende belangstelling voor de aftrek voor innovatie-inkomsten (AII) aantonen. En terecht: deze niche stelt vennootschappen in staat om hun netto innovatie-inkomsten voor 85% vrij te stellen van belasting. Met andere woorden? Een effectief belastingtarief van 5,1% op uw intern gedragen R&D-inspanningen (een van de voordeligste scenario’s). Hoewel we dit zeker niet mogen laten liggen, is het toch beter om een paar noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen.

Onzekerheid is onaangenaam
België is een van de meest genereuze landen op het gebied van O&O-gerelateerde belastingen. Maar hoewel de mechanismen eenvoudig te begrijpen zijn, zijn ze soms moeilijk toe te passen. De AII is geen uitzondering op de regel … Daarom wordt het systeem, ondanks de stijgende cijfers, nog steeds onderbenut door bedrijven. Sommigen geloven (ten onrechte) dat ze hierop geen aanspraak maken, anderen wagen de sprong, maar zonder het volledige potentieel ervan te benutten of door ondoordachte risico’s te nemen. Dat is te wijten aan administratieve rompslomp en de complexiteit van de uitvoering, maar ook aan de vage interpretatie van de regels en voorwaarden. Het is geen toeval dat bijna de helft van alle O&O-gerelateerde belastingcontroles leidt tot een herziening … Deze juridische en fiscale onzekerheid doet het enthousiasme van bedrijfsleiders bekoelen, terwijl zij een groot voordeel zouden kunnen doen met AII. Hoe kunnen ze dit zwaard van Damocles afschudden?

Waarom een ruling?
Laten we eerst even herinneren aan wat een ruling is: een ‘voorafgaande beslissing’ van de fiscus, die fungeert als een juridische zekerheid die aan de belastingplichtige wordt ‘geboden’. De FOD Financiën verbindt zich er dus toe een situatie, een verrichting of een methode die in de toekomst fiscale gevolgen zal hebben, te aanvaarden en te respecteren. Zodra die zijn goedgekeurd, zal een administratieve beslissing voor rechtszekerheid zorgen. De AII valt volledig binnen dit kader, want niets gebeurt vanzelf, het is zeer technische materie en er zijn meerdere wettelijke vereisten. U moet immers vooraf een reeks vragen beantwoorden en keuzes maken ‘zonder vangnet’: Op welke intellectuele eigendomsrechten (IE) moeten we de AII toepassen? Komt uw software in aanmerking? Met welke inkomsten en uitgaven moet u rekening houden om de aftrek van 85% toe te passen? Is uw nexus ratio correct berekend? Werd uw dossier voldoende onderbouwd? Zoveel twijfel die u terecht beter kan wegnemen … met een ruling.

Dat is uw vangnet!
Een rulingaanvraag is dus niet enkel sterk aanbevolen, maar praktisch onmisbaar. Een positieve voorafgaande beslissing betekent juridische en fiscale zekerheid voor een periode van 5 jaar voor octrooien en 3 jaar voor computerprogramma’s. Dat zijn overeenkomsten met de fiscus die hernieuwbaar zijn. Maar voordat het zover is, moet de procedure met de DVB nog worden doorlopen, en die is erg formeel en gebonden aan een strikt tijdschema … Deze twee pijlers zijn van fundamenteel belang:

 1. Een sterk verslag: alle elementen uit uw dossier worden geïnterpreteerd door de fiscus. Het ‘innovatieve’ karakter van uw software, de bepaling van het kwalificerende inkomen, de berekening van de nexus ratio enz. En aangezien de AII een belastingaftrek is, ligt de bewijslast bij u. U moet bereid zijn uw keuzes, methodologie en berekeningen ten aanzien van de administratie te verantwoorden. Bovendien werden de regels van deze documentatie- en traceerbaarheidsplicht eind 2019 bij koninklijk besluit vastgelegd. Zo dient u onder andere volgende zaken aan te tonen:
  • de reële waarde van het intellectuele-eigendomsrecht, wanneer dit wordt verworven bij een verbonden onderneming;
  • het bedrag van de in aanmerking genomen innovatie-inkomsten, alsmede de methode die werd gekozen om de bruto-inkomsten te bepalen;
  • de afwezigheid van inkomsten gegenereerd voor 1 juli 2016;
  • het bedrag van de directe en indirecte kosten die moeten worden afgetrokken van de innovatie-inkomsten;
  • de berekening van de nexus ratio, waarbij expliciet onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende categorieën van O&O-uitgaven.
 2. Een nauwgezet tijdschema: er mag niets aan het toeval worden overgelaten op dit vlak om te voldoen aan de eisen van de administratie. Zo ziet een passage voor de DVB er concreet uit:

In de praktijk? Step by step

 1. De mening van BELSPO? R&D or not? Voordat u uw rulingaanvraag indient, is het in uw belang om het ‘innovatieve’ aspect van uw computerprogramma te valideren. Met andere woorden? Zorg ervoor dat het in aanmerking komt voor de AII door contact op te nemen met BELSPO (Belgian Federal Science Policy Office). Anders zal uw plan in elkaar storten als een kaartenhuis … Het is daarom sterk aangeraden om een ‘bindend advies’ aan te vragen bij de wetenschappelijke overheidsdienst, via het elektronische formulier dat beschikbaar is op de website van BELSPO, om het O&O-karakter van uw software (de evolutie ervan of een eventuele update) te bevestigen.
 2. De rulingaanvraag: een zekerheid De volgende stap vindt dus plaats voor de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) van de FOD Financiën. Het doel is duidelijk: het verdedigen van uw methodologie voor de toepassing van de AII, in het bijzonder de bepaling van de bruto innovatie-inkomsten en de berekening van de nexus ratio.
 • De eerste stap? Dien uiterlijk eind januari (voor boekjaren die eindigen op 31 december) een verzoek tot prefiling in bij de DVB (per e-mail of per post). Dit is een eerste voorstel, dat vervolgens wordt aangepast aan de vragen van de belastingdienst en uw aanvullingen. Wanneer uw boekjaar niet samenvalt met het kalenderjaar, start het proces dan ten minste acht maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de belastingaangifte.
 • Vervolgens komt de filing. Zodra de belastingdienst akkoord gaat met de details van uw aanpak (toegelicht in de prefiling), moet de officiële aanvraag (filing genoemd) vóór eind juni worden ingediend, zodat de uitspraak vóór eind september kan worden gedaan. U heeft over het algemeen tot begin oktober de tijd om uw belastingaangifte in te dienen.
 • De ruling geeft rechtszekerheid. Zodra uw dossier door de fiscus is gevalideerd, is alles rechtszeker. Geen enkele controle achteraf kan de in overleg met de DVB ontwikkelde methodologie in twijfel trekken. Uw AII-belastingvoordelen zijn dus verzekerd!

Ga niet alleen naar de DVB
Zoals u heeft begrepen, is de weg naar een correcte toepassing van de AII bezaaid met valkuilen. Maar het sop is de kool wel waard … In dit doolhof van procedures is gespecialiseerde begeleiding de draad van Ariadne: een manier om uw voordeel te optimaliseren en uw fiscale toekomst voor te bereiden, terwijl uw aanpak wordt veiliggesteld. Toch zou op dit moment slechts één op de vier bedrijven een beroep kunnen doen op specialisten. Het zou jammer zijn om dat niet te doen en om verstrikt te raken in het doolhof van de administratie, of erger nog, om een belastingherziening te krijgen.

Our scientists and tax specialists will assist you all the way

From identifying eligible projects, right through to obtaining reductions in corporation tax. Our experts will also ensure that your business optimises its Innovation Income Deductions.

De fiscale aftrek voor innovatie-inkomsten (AII)

De fiscale aftrek voor innovatie-inkomsten (AII)

De aftrek voor octrooi-inkomsten (AOI) was jarenlang de referentie op het vlak van fiscale incentives voor innovatie. Voortaan hebben we het over de aftrek voor innovatie-inkomsten (AII). En die AII omvat heel wat nieuwigheden waarvan u op de hoogte moet zijn om...

read more
Wacht niet langer en bouw nu aan uw toekomst

Wacht niet langer en bouw nu aan uw toekomst

Hoe kunt u uw kansen op een rooskleurige toekomst vergroten? Ongetwijfeld door uw situatie met betrekking tot innovatie en R&D ten volle te benutten. Maar elke situatie is anders en vereist dus een specifieke benadering en expertise. Ga dit avontuur daarom niet...

read more
Voorziet België fiscale incentives voor innovatie?

Voorziet België fiscale incentives voor innovatie?

België blijft een van de meest genereuze landen op het vlak van R&D. Voorbeelden van die incentives zijn de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers (GVB) en de aftrek voor innovatie-inkomsten (AII). Het geld ligt...

read more

Our scientists and tax specialists will assist you all the way

From identifying eligible projects, right through to obtaining reductions in corporation tax. Our experts will also ensure that your business optimises its Innovation Income Deductions.