Knowledge Center

De AII: een fiscale incentive die innovatie ruimer bekijkt

België blijft het beloofde land voor innovatieve bedrijven, dankzij een bijzonder fiscaal kader. Wat is het meest recente duwtje in de rug? De AII is een fiscale incentive die niet beperkt is tot octrooien (zoals de AOI) en ook kan worden toegepast op andere intellectuele-eigendomsrechten (IE). Een ruimer toepassingsgebied, een zegen voor ondernemingen.

België heeft goed begrepen dat innovatie erg belangrijk is. Met zijn centrale positie in Europa, zijn hooggekwalificeerd menselijk kapitaal en de aanwezigheid van performante clusters is België een referentie op dit gebied. Het is dan ook geen toeval dat ons land ‘fiscaal vrijgevig’ blijft om onderzoek en ontwikkeling (O&O) te stimuleren. Zo heeft de OESO zich gebogen over de zeer aantrekkelijke aftrek voor octrooi-inkomsten (AOI). Een fiscale niche die door de Internationale Organisatie voor Economische Studies als iets te ‘gunstig’ wordt beschouwd. België werd daarom aangemoedigd om zijn situatie opnieuw tegen het licht te houden. Zo ontstond de aftrek voor innovatie-inkomsten genaamd AII …

De twee systemen naast elkaar gaan uitdoven
Sinds 1 juli 2016 wordt de AOI geleidelijk vervangen door de AII, maar de overgangsperiode loopt pas af op 1 juli 2021. We herinneren eraan dat de AII – die sinds 2007 van kracht is – het mogelijk heeft gemaakt de belastingdruk op inkomsten uit octrooien en aanvullende beschermingscertificaten te verlagen. Het is een manier om O&O-activiteiten in België te stimuleren, maar ook om buitenlandse bedrijven aan te trekken, dankzij de vrijstelling van 80% van de bruto-inkomsten. De maatregel heeft er onder andere toe bijgedragen dat de grote wereldwijde farmaceutische industrie in onze contreien zijn verankerd. Hoewel de AOI en de AII nog steeds naast elkaar bestaan, ligt de focus nu op de opvolger. En ondanks hun verschillen is deze ‘nieuwe’ incentive niet minder interessant. Wel integendeel!

Een nieuwe formule
Een eerste belangrijke aanpassing? De belastingaftrek gaat naar 85%, maar dan op de netto O&O-inkomsten, in tegenstelling tot de AOI, die betrekking had op brutobedragen. Voortaan moet u de O&O-kosten van uw omzet aftrekken om uw belastinggrondslag te bepalen. We merken op dat de wetgever tegelijkertijd ook de inkomsten heeft uitgebreid die in aanmerking komen voor de AII: het kan gaan om een licentievergoeding (of inbegrepen in de verkoopprijs), een schadevergoeding die men krijgt als gevolg van een schending van het recht, of een bedrag dat wordt verkregen na de vervreemding van het recht. De tweede grote nieuwigheid van de AII? Het toepassingsgebied is niet langer beperkt tot octrooien en strekt zich nu uit tot andere intellectuele-eigendomsrechten (IE). Deze rechten dienen ter bescherming van ‘creaties die een economische rol spelen in de productie- en distributieprocessen’. Maar welke?

Het gaat niet enkel meer om octrooien
Dit zijn de IE-rechten waarop de aftrek voor innovatie-inkomsten (AII) van toepassing is:

 • Octrooien of aanvullende beschermingscertificaten: degene die al behoorden tot de oude regeling (AOI);
 • Kwekersrechten (aangevraagd of verkregen vanaf 1 juli 2016): het gaat hier om de commercialisering van een nieuwe plantensoort, gezien de aanzienlijke investeringen die voor de teelt ervan nodig zijn;
 • Weesgeneesmiddelen (aangevraagd of verkregen vanaf 1 juli 2016): dit heeft betrekking op ‘ernstige en zeldzame ziekten’, die dus minder dan 1 persoon op 2000 treffen en waarvoor nog geen behandeling bestaat. Merk op dat de AII alleen van toepassing is voor de 10 jaar die volgen op de registratie in het ‘European Register of Orphan Medicinal Products’;
 • De exclusiviteit van de gegevens of commerciële exclusiviteit toegekend door de overheid (vanaf 1 juli 2016) voor gewasbeschermingsmiddelen, geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en weesgeneesmiddelen;
 • Computerprogramma’s beschermd door het auteursrecht : de ontwikkeling van nieuwe software, maar ook een afgeleide creatie of aanpassing (geen ‘routine’) van bestaande software. Het moet in ieder geval het resultaat zijn van een O&O-project of -programma (zoals de definitie stelt).

Uitsluitingen en voorwaarden
Dit is een grote stap voorwaarts die de AII biedt, aangezien u zo meer ruimte heeft om het belastingvoordeel te genieten. Maar pas op, niet alles mag, niets is automatisch en er gelden voorwaarden … Zoals?

 • Welke ondernemingen worden geviseerd? Alle vennootschappen naar Belgisch recht, maar niet enkel die … Binnenlandse ‘entiteiten’ van buitenlandse vennootschappen mogen er ook gebruik van maken, op voorwaarde dat het intellectuele-eigendomsrecht aan de betrokken structuur wordt toegekend. Met uitzondering van de inkomsten uit een offshore-vestiging.
 • Een IE-recht intern gecreëerd of extern verworven? Om de AII te kunnen genieten, moet de onderneming volledig eigenaar, mede-eigenaar, vruchtgebruiker of licentiehouder (al dan niet exclusief) van het recht zijn. Dat kan zowel in eigen beheer ontwikkeld zijn, uitbesteed (aan een onafhankelijke vennootschap of een vennootschap van dezelfde groep) of aangekocht. Maar, afhankelijk van het geval, zal het voordeel van de AII niet identiek zijn (afhankelijk van de nexus ratio).
 • Is een onderzoekscentrum een must? Op het vlak van de AII is het belangrijkste element ‘substantie’, met name de link tussen de O&O activiteit en de inkomsten die eruit voortvloeien. De vereiste voor een onderzoekscentrum (zoals voor de AOI) verdwijnt en wordt vervangen door de nexus ratio. Een (bijna) magische coëfficiënt, samengesteld op basis van uw kosten, die de AII (al dan niet) penaliseert. Een voorbeeld Als u de R&D-kosten zelf hebt gedragen, zal uw voordeel groter zijn dan dat van een bedrijf dat ‘gewoon’ innovatieve software aanschaft.
 • Registratie noodzakelijk? Waar voorheen de toekenning van het octrooi nodig was om de AOI te kunnen genieten, is nu een eenvoudig verzoek tot erkenning van intellectuele eigendom voldoende. Voor software is deze formaliteit (in theorie) niet nodig.
 • Buiten ‘scope’? Merk ten slotte op dat u geen recht hebt op de AII voor andere IE-rechten, bijvoorbeeld die met betrekking tot marketing. Met name de inkomsten uit een handelsnaam, logo, ontwerp, model of handelsmerk.

Twijfelt u? Neem geen enkel risico
Wanneer u in dit stadium bent gekomen, heeft u – gelet op de aanzienlijke fiscale voordelen – vast en zeker interesse gekregen voor de AII. Er moet echter nog een reeks fundamentele vragen worden beantwoord voordat u de Heilige Graal vindt …

 • Valt uw interne software onder het toepassingsveld?
 • Kunt u de in aanmerking komende inkomsten en kosten duidelijk aantonen? Voldoet uw boekhoudkundige, juridische en technische ‘documentatie’ aan de verwachtingen van de belastingdienst?
 • Is uw nexus ratio correct berekend?
 • Dient u een bindend advies te vragen aan de wetenschappelijke overheidsinstelling (BELSPO)?
 • Heeft u uw voordeel verbonden aan de AII geoptimaliseerd?
 • Hoe gebeurt een rulingaanvraag bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB)?

Dit zijn allemaal onbekende elementen waaraan u op voorhand moet denken voor een optimaal en risicoloos resultaat achteraf. De sleutel tot succes van uw AII-aanpak? Gespecialiseerde hulp van A tot Z die haar verantwoordelijkheid neemt: ‘no cure, no pay’!

Our scientists and tax specialists will assist you all the way

From identifying eligible projects, right through to obtaining reductions in corporation tax. Our experts will also ensure that your business optimises its Innovation Income Deductions.

De fiscale aftrek voor innovatie-inkomsten (AII)

De fiscale aftrek voor innovatie-inkomsten (AII)

De aftrek voor octrooi-inkomsten (AOI) was jarenlang de referentie op het vlak van fiscale incentives voor innovatie. Voortaan hebben we het over de aftrek voor innovatie-inkomsten (AII). En die AII omvat heel wat nieuwigheden waarvan u op de hoogte moet zijn om...

read more
Wacht niet langer en bouw nu aan uw toekomst

Wacht niet langer en bouw nu aan uw toekomst

Hoe kunt u uw kansen op een rooskleurige toekomst vergroten? Ongetwijfeld door uw situatie met betrekking tot innovatie en R&D ten volle te benutten. Maar elke situatie is anders en vereist dus een specifieke benadering en expertise. Ga dit avontuur daarom niet...

read more
Voorziet België fiscale incentives voor innovatie?

Voorziet België fiscale incentives voor innovatie?

België blijft een van de meest genereuze landen op het vlak van R&D. Voorbeelden van die incentives zijn de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers (GVB) en de aftrek voor innovatie-inkomsten (AII). Het geld ligt...

read more

Our scientists and tax specialists will assist you all the way

From identifying eligible projects, right through to obtaining reductions in corporation tax. Our experts will also ensure that your business optimises its Innovation Income Deductions.